A gépésztechnikus képzésről

Helyszín:

Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola

Belépési feltétel: 8 általános

Képzési idő: 5 év
A szakma azonosító száma: 5 0715 10 05

Szakmairány: CAD-CAM

A CAD-CAM gépésztechnikus feladata, hogy szakmai ismereteit alkalmazva hatékony
támogatója legyen a gépipari tervezésnek és gyártásnak. Egy személyben átlátja az egyes
alkatrészek, vagy szerelvények tervezésének és megvalósításának összefüggéseit. Szakmai
tanulmányait követően képes lesz ipari termékek modellezésére, funkcionális megfelelőségük
vizsgálatára, valamint a szükséges tervezési dokumentációk elkészítésére. Gyártási ismeretei
alapján el tudja végezni a forgácsolással előállítható termékek egyetemes és CNC gépekkel
való megmunkálásának előkészítését. Ki tudja választani a technológiát, megmunkáló
berendezéseket, készülékeket, szerszámokat. Gyártási gyakorlata alapján szükség szerint
tevékenyen részt tud venni a gyártási folyamatban.

 

Szakmairány: Ipar

Az ipar szakmairányú gépésztechnikus a mérnöki felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű
műszaki fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat végzi. Részt vesz a gyártmányok,
gépek és berendezések korszerűsítési, a gépelemek, gépegységek tervezési és az új technológiák
bevezetési munkálataiban. Megszervezi a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését,
javítási, karbantartási előírásokat készít, mely alapján karbantartási munkálatokat végez vagy
végeztet, ezekhez anyagokat, segédanyagokat választ, majd a végellenőrzést,
próbaüzemeltetést, üzembe helyezést és minősítést követően dokumentálja az elvégzett munkát.
Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi vagy elvégezteti a javítási feladatokat, a
próbaüzemeltetést és a helyes működés beállítását.
Egyszerű pneumatikus és hidraulikus vezérléseket tervez, összeállít, működési paramétereket
állít be, karbantart, javít, cserél, próbaüzemet végez.
Összeállítási és alkatrészrajzokat értelmez és készít. Kézi és kisgépes eljárással alkatrészt gyárt,
amely során anyagot, szerszámot és mérőeszközt választ, műveleteket ír elő és a gyártási
folyamat elvégzése után ellenőrzi a kész darabot. Mérő- és ellenőrző eszközökkel geometriai
méreteket határoz meg, jegyzőkönyvet készít, kiértékel, minősít.
Csavarkötéseket és biztosításokat, ék- és reteszkötéseket szakszerűen kialakít és bont. Elvégzi a
szabványos gépelemek (csapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák, lánckerekek, stb.) szakszerű kiés beszerelését, cseréjét.
Dokumentáció és gépkönyv alapján megtervezi és elvégzi vagy elvégezteti a gépek,
berendezések szét- és összeszerelését.
Gondoskodik a munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról és
betartatásáról, a hatáskörébe tartozó gépek és berendezések műszaki megfelelőségéről, a
folyamatos üzemeltetéshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyag-, gép-, szerszám- és
energiaellátásról.

Szakmairány: Vegyipar

 

A vegyipari szakmairányú gépésztechnikus a szervetlen és szerves vegyi anyagok, műanyagok,
kőolajipari termékek, festékek, gyógyszerek, műtrágyák, gumi- és papíripari termékek,
fémkohászati termékek előállításával és feldolgozásával kapcsolatos technológiák gépi
berendezéseinek gyártását, üzembe helyezését, működésük ellenőrzését, kezelését,
karbantartását és javítását végzi.
Felügyeli a korszerű, digitális alapú folyamatirányított gyártó rendszerek, a technológiákat
alkotó készülékek és berendezések biztonságos működését és működőképességét. Mérnöki
irányítás mellett anyagvizsgálati, üzemellenőrzési és hatósági műszaki vizsgálatokat végez,
megállapításait számításokkal igazolja; számítógépes dokumentációt készít.
Használja a kötegelt folyamatirányítás, adatgyűjtés, adatvédelem és kommunikáció eszközeit és
programjait Hibavizsgálatot végez és intézkedik a hibaelhárításról.
Megszervezi, előkészíti és irányítja a berendezések karbantartását és javítását, elkészíti az ezzel
kapcsolatos dokumentumokat, felkészíti a felügyelete alá tartozó, beosztott munkatársakat.
Kiválasztja a javításhoz, karbantartáshoz szükséges szerszámokat, alkatrészeket és
segédanyagokat, intézkedik ezek beszerzéséről. Mérnök irányítása mellett önállóan tervez és
gyárt vagy gyártat kisebb alkatrészeket.
Betartja és betartatja a munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat, használja és
használtatja az egyéni védőfelszereléseket, ellenőrzi a kollektív védőfelszerelések, rendszerek
működőképességét. Alkalmazza a zárt javítási technológiára vonatkozó szabályokat.

légijármű-műszerész-technikus-360×240
gepesztechnikus

Gyakran Ismételt Kérdések

A felnőttoktatás ingyenes?

Másodszakma esetén igen, ingyenes.

A gyakorlati képzés hol folyik?

9-10 évfolyamon iskolai tanműhelyben, 11. évfolyamtól tanulószerződéssel gazdálkodó szervezeteknél.

Hány éves korig lehet jelentkezni nappali képzésekre?

A képzésnek be kell fejeződnie 25 éves korig.

Kell-e pályaalkalmassági vizsgálat?

Igen kell, melyet a képző intézmény szervez meg.

Jár- e ösztöndíj?

Nem, a 10. évfolyam végétől a tanulószerződés alapján a képzőhely juttatást fizet.

Kollégiumi ellátás megoldható-e?

Igen, de a beiratkozáskor jelezni kell.

Szükség van-e munkaruhára?

Igen, ezt a képzőhely biztosítja.

Kötelező-e a szintvizsga?

Nem.

Mikor indul a képzés?

  • Kepzes-doboz-pikto

    2020-21 tanév

    jelentkezési határidő
    2020 február 15.

    Jelentkezem

Időpont foglalása

Amennyiben személyesen szeretne tájékozódni, az alábbi űrlap kitöltésével kérhet időpontot.

Kérdésed van?
Vedd fel velünk a kapcsolatot!