Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Saját intézményi innováció


A Marcali Szakképző Iskola önálló intézményi innovációja

Az innováció címe: „Környezeti nevelés a fenntartható fejlődés érdekében”

Innovációnk célja: Tanulóink ismerjék meg a különböző környezetkímélő módszereket, és alkalmazzák azokat életük és tevékenységük minden területén.

A megvalósítás fő területei:
- Térségünk természeti és épített környezetének megismertetése tanulóinkkal.
- A természetvédelem /védekezés/ módszereinek elsajátíttatása a diákokkal, s ezek jártasság, készség szintjére való fejlesztése munkájukban és magánéletükben egyaránt.
- A szelektív hulladékgyűjtés és - hasznosítás legújabb eljárásainak alkalmazása.
- Vizeink állapotának megismertetése a fiatalokkal, ill. figyelmük felhívása a vízminőség megóvásának fontosságára.
 - A háztartási és az ipari veszélyes hulladékok tárolási és ártalmatlanítási módszereinek alkalmazása.

Munkamódszereink:
Üzemlátogatásokat, tanulmányutakat szervezünk a legkorszerűbb módszerekkel dolgozó, innovációnk profiljához illő, együttműködő vállalatokhoz. A tapasztaltakról szakmai beszámolókat készítettek diákjaink, és azokat ismertették azokkal a tanulókkal, akik nem vettek részt a programokon.
Partnerüzemeink szakembereit meghívtuk iskolánkba, hogy mutassák be tevékenységüket a tanulóközösségnek.

Programunkat elsősorban a három hetet meghaladó projekt és a témahét keretében valósítjuk meg.
Az önálló innováció kapcsán szükségessé vált iskolánk kapcsolatrendszerének bővítése is.

A következő intézményekkel kötöttünk együttműködési megállapodást a program színvonalas megvalósításának érdekében:
  • a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel,
  • a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával,
  • a Marcali Városi Televízióval,
  • a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközponttal,
  • a Saubermacher-Marcali Kft-vel.