Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Víz projekt


A 3 hetet meghaladó projekt megvalósításának részletei:

Címe: „Környezeti nevelés a fenntartható fejlődés érdekében”

A 2009/2010 –es tanévben „A víz” témakört dolgoztuk fel

2009. október

A program megvalósítói összeállították az előzetes ütemtervet.
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8

2009. október
DÖK véleményezte a tervet.
foto1 foto2 foto3

2009. november
A tantestület elfogadta a projekt végrehajtási tervét.
Ismertettük az egyénre lebontott feladatokat.
foto1 foto2 foto3 foto4

2009. december
A tanmenetek módosítása, átütemezése.

2010. január

Kétoldalú megállapodásokat kötöttünk a tervezett együttműködő partnerekkel:
 • a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel,
 • a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával,
 • a Marcali Városi Televízióval,
 • a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközponttal,
 • a Saubermacher-Marcali Kft-vel.

2010. február

Vizeink védelmével kapcsolatos kiállítást hirdettünk.

Pályázati felhívást juttattunk el a kistérség minden oktatási intézményében, ezen kívül Lengyeltótiba és Keszthelyre is.
A plakát megtekinthető itt.

2010. március 1.
A projekt nyitónapja
A tanulókkal ismertettük a hónap programját.
foto1

Tervezett tanórai tevékenység:
Alaptantárgy a földrajz volt, a vízzel kapcsolatos témákkal foglalkoztunk egész hónapban, pl. a felszín alatti vizek, felszíni vizek, tengervíz mozgásai, az örök jég birodalma, a víz körforgása, a vizek szennyezése.
A korábbi tanítási módszereket kiegészítettük IKT- technikával és kooperatív módszerekkel.
Valamennyi közismereti és szakmai tárgyi órán, legalább két alkalommal, vízzel kapcsolatos témákat dolgoztunk fel.
Fotogaléria itt.

Tanulmányi kirándulások:

Kis-Balaton:
Igyekeztünk megismerni a terület földrajzi elhelyezkedését, az elmúlt évtizedekben történt változásait és annak okait. Kutattuk a növény- és állatvilág felépítését és életmódját, a térség környezetvédelmi szerepét a Balaton vízminőségének védelmében, ill. az alkalmazott természetvédelmi eljárásokat. Ellátogattunk a Fekete István Emlékházba, és megcsodáltuk annak gyűjteményét. Közelebb kerültünk korabeli halászok életmódjához, megismertük a leggyakrabban használt tárgyaikat, eszközeiket.
Fotogaléria itt.

Látogatás a DRV központi telepein:
A tájékoztatóból megtudtuk, hogyan állítanak elő ivóvizet a Balaton vizéből. Megismertük a szennyvíztisztítás folyamatát, elrettentő példákat láttunk arra, hogy milyen szennyvízbe nem való tárgyakat is juttatunk a lefolyórendszerbe - fogyasztótársainkkal együtt.
Úgy gondolom, ez mindenki számára örök tanulsággá vált.
A DRV laboratóriumában és terepen is kémiai vizsgálatokat végeztek tanulóink, gyakorolták a víz és szennyvíz minősítését. Meggyőződhettek róla, hogy a vállalatnak mennyire fontos annak az ivóvíznek és tisztított szennyvíznek a minősége, amely a lakossághoz és a természetbe kerül.
Fotogaléria itt.

Ivóvizeink minősége a kistérségben:
Szerettük volna megtudni, hogyan változik térben és időben a környékünkön fogyasztott ivóvíz összetétele, ezért a TÁMOP- program költségvetéséből vásároltunk egy minilabort saját vizsgálataink elvégzésére. A helyi ÁNTSZ- kirendeltségtől is kaptunk feldolgozott adatokat. A számítógépes összesítés eredményét a projektnapon mutattuk be a programban nem szereplő tanulóknak.

A Marcali Városi Gyógyfürdőben tapasztaltakról:
A fürdőben tanulóink megtudták, milyen összetételű vízben úsznak a testnevelés órákon, mi a feltétele a gyógyvízzé nyilvánításnak, honnan nyerjük a vizet, és milyen technológiával kell azt kezelni az állandó jó minőség eléréséhez.
Fotogaléria itt.

Észak-dunántúli túra- Sárvár- Balatonfüred- Tihany:
A sárvári műanyag-feldolgozóban szinte elvesztünk a szeméthegyek között. A telep vezetője elmondta, hogy milyen sok használati tárgyunk készül újrahasznosított műanyagból.(Erről később a balatonfüredi „Hulladékból termék” című kiállításon is meggyőződhettünk.) A sárvári telepen granulátumot állítanak elő, melyet a kezünkbe is foghattunk. Mindannyian érdeklődve néztük a feldolgozás folyamatát, amelyet nagyon szigorú technológiával és világszínvonalú gépekkel végeznek.
A már említett balatonfüredi kreatív vándorkiállításon műanyag hulladékból készült dekorációkat, ruhakölteményeket láthattunk.
A nap zárásaként Tihanyban a nemzeti park természetvédelmi őreinek vezetésével megcsodáltuk a tájat, tájékoztatót hallottunk a kőzetritkaságokról, és megismertük a félsziget növény- és állatvilágát.
Fotogaléria itt.

2010. március 22. délelőtt
A projektnap

Iskolánk tanulói, órarendszerinti tanítás helyett, a víz világnapja alkalmából egy előadássorozatra gyűltek össze. A tanulmányi kirándulások résztvevői prezentációkat készítettek tapasztalataikból, és ezt megosztották azokkal a társaikkal, akik nem vettek részt az adott programokon. Megtekintették a pályázati kiállításra érkezett legsikeresebb alkotásokat is.
Fotogaléria itt.

Az elhangzott előadások:
 • A vízminőség vizsgálata laboratóriumi körülmények között
 • Ivóvíz előállítása a Balaton vizéből
 • A szennyvíztisztítás folyamata
 • A Marcali Gyógyfürdő vízellátásának technikai feltételei
 • A Marcali Gyógyfürdő vizének összetétele és a gyógyvízzé nyilvánítás folyamata
 • A marcali kistérség ivóvizeinek vizsgálata az ÁNTSZ adatai alapján
 • A Kis-Balatonnak és élővilágának tanulmányozása és annak bemutatása
 • A műanyag újrahasznosítása Sárváron
 • Vándorkiállítás megtekintése Balatonfüreden
 • Kirándulás a Tihanyi- félszigeten

Az előadások letölthetők itt:
A Kis-Balaton és élővilága
A víz világnapja, Nagy Roland és Oláh Gergely
A víz, Litra Ilona
A víz világnapja2010 Rupa Zsanett
Kovács Márk, Mika Krisztián, Szép Dávid
Labor, Béres Tímea
Petpalack Rózsa Dániel
Projekt, Pauer-Köcski
Vízminőség adatok ANTSZ

2010. március 22. 16 óra
Kiállítás megnyitó a Marcali Városi Kulturális Központban.
Fotogaléria itt.

254 pályaműből a zsűri 110-et javasolt kiállításra, de helyszűke miatt többre egyébként sem lett volna lehetőség. Nagyon széles korosztály képviseltette magát, óvodástól a középiskolásig.
Fotogaléria itt.

A meghirdetett kategóriákon kívül is érkeztek pályamunkák, de azokat is örömmel befogadtuk. Voltak rajzok, festmények, kollázsok, fotók, makettek, kitűzők, prezentációk, de volt, aki verssel is nevezett.

A kiállítást Jankó Gábor, a DRV PR-menedzsere nyitotta meg, iskolánk zenekara színesítette a programot. A zsűri tagjai értékes tárgyjutalmakat és okleveleket adtak át a helyezetteknek, a többi résztvevő emléklapot kapott ajándékba. A kiállítás tíz napon át volt látogatható, a vendégkönyv bejegyzései alapján mondhatjuk, hogy nagyon sok felnőtt és diákcsoport tekintette meg a kiállítást.
A víz projektről a Marcali Városi Televízióban megjelent kisfilmek megtekinthetők itt:
Nyertes önkormányzati pályázat

Víz projekt
"Éltető elemünk a víz"