Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Bemutatkozunk


A Marcali Szakképző Iskola 1970 szeptemberében lett önálló szakképzési intézmény. Ezt megelőzően 17 évig a kaposvári 503.sz. Intézet fiókiskolájaként működött. 
Ebben az időben a város többi iskolájának pedagógusai látták el az elméleti képzést, a gyakorlati oktatás a város és a városkörnyék kisiparosainak segítségével valósult meg. 
Az első önállóan megkezdett tanévben kezdődött meg az intézet független nevelőtestületének és gazdasági személyzetének kialakulása. Ezzel egyidőben kezdte meg az első tanműhely is működését a Marcali Bőrdíszmű vállalatnál. A későbbiek folyamán a városban és a városkörnyékben létrehozott vállalatok (főként leányvállalatok) saját tanműhellyel próbálták meg segíteni a szakemberek utánpótlását. 1982-re sikerült elérni, hogy minden szakmában megvalósuljon a csoportos tanműhelyi képzés. 
Szakközépiskolai oktatás először 1987-ben kezdődött az intézetben és 1989-ben az első iskolai tanműhelyt is birtokba vehettük.
A rendszerváltás utáni évek újabb fejtörést okoztak a fenntartónak és az iskolavezetésnek egyaránt. A fővárosi üzemek a környéken működő fióküzemeket eladták, az új tulajdonosok az esetek többségében nem vállalták a szakképzéssel járó plusz feladatokat. 
A Pedagógiai Programban szereplő az általános képzési szakaszt követő szakmai képzések gyakorlatát - egy kivételével - iskolai tanműhelyben tudjuk megvalósítani. A bőrdíszműves szakmunkások gyakorlati képzését a Marylla Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett tanműhely szolgálja.
Az utóbbi években ismét nőtt a vállalatok és a vállalkozók aktivitása a szakképzés terén. Természetesen új szakmák bevezetése elképzelhetetlen megfelelő termelő, illetve szolgáltatói háttér nélkül. Például vállalati kezdeményezésre indult el a pék-cukrász szakma oktatása is intézményünkben. Jelenleg is folynak egyeztetések a vállalati igényeket kielégítő szakmák meghonosítására, illetve újraindítására.
Az intézmény felnőttképzési akkreditálása is a felmerülő igényekre történő rugalmas reagálás céljait szolgálja.
Az intézmény profilját mindig a város és városkörnyék alakították. Kapcsolataink a környék üzemeivel napjainkban egyre bővülnek, illetve stabilizálódnak.
Szerteágazó képzési profilunk is a jelenlegi igényeket próbálja kielégíteni.

Szakmakínálatunk a 2019/2020-es tanévtől a következő: