Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Kollégium


Az 1979-80-as tanévben a bejárni nem, vagy nehezen tudó tanulóink részére a Dózsa György utcában diákotthon létesült. Az épület az 1900-as években épült egyházi leányiskola céljából. Négy tanterme volt. 1948 után az általános iskola tanulói jártak ide. 1961-ben napközi céljára használták. 1966-1979 között általános iskolai diákotthonként működött. Ezen időszakban konyhával, raktárhelyiséggel, két hálóval és egy tanulószobával bővítették az eredeti épületet.

Az 1979-80-as tanévben 60 szakmunkástanuló nyert itt elhelyezést. A diákotthon vezetője Klujber Lajos lett. Testületét az 1982-83-as tanév végéig Göndöcs Rudolfné, Pék Róbertné, Keresztes Kálmán, Isztl Ferencné, Németh Tibor, Szabó János és Károlyi Jánosné alkotta. A létszámnövekedés indokolttá tette fő állású nevelők alkalmazását. A testület a diáktanács bevonásával kidolgozta és a kor követelményeinek megfelelően folyamatosan módosította a „Kiváló és Jó közösség” cím, a „Kiváló és Jó kollégista” cím elnyerésének követelményeit és értékelési rendszerét. A címek elnyerőinek az okleveleket a közgyűléseken adtuk át.

A diákotthon az 1984-85-ös tanévben, többször eleget téve a követelményeknek, elnyerte a „Kollégium” címet. A kollégiumi élet színvonalasabbá tétele érdekében sokat tett a mindenkori diáktanács, aminek tagjai a nevelőkkel karöltve irányította, szervezte a diákok tevékenységét. A kollégium ápolta illetve új kapcsolatokat teremtett a környék iskoláival, diákotthonaival, kollégiumaival (Zalaegerszeg, Nagyszakácsi, Szőcsénypuszta, Nagyatád). Részt vettünk egymás rendezvényein, különböző vetélkedőket szerveztünk, majd zárásként diszkót szerveztünk, ami mélyítette kapcsolatainkat.Eredményeinket a havi rendszerességgel megtartott közgyűléseken tettük közzé. Az értékelésben nagy szerepe volt a diáktanácsnak. Lehetőséget kaptak tanulóink az önértékelés fejlesztésére, a felelősi feladatok gyakorlására, a felelősségre való nevelésre és a közösségi aktivitás növelésére. Kapcsolatot teremtettünk a honvédség MN 1971-es alakulatával. Segítettünk a Mikszáth utcai óvodának az udvarrendezésben. Rendszeresen részt vettünk kulturális rendezvényeken és előadóesteken a kultúrházban és könyvtárban. Hagyományokat teremtettünk az első osztályosok fogadásával, azok bemutatkozó műsorával és a végzősöktől való elköszönéssel, a karácsonyi ünnepség, farsang, szülői értekezlet megtartásával és nőnap köszöntésével. Kollégiumunkról a szakfelügyelői szaktanácsadói jelentések elismerően nyilatkoztak. Az elemzések a kollégium és iskola együttműködését, a fegyelmi helyzetet, a tanulmányi munka fejlődését, a diáktanács aktivitását, a kulturális és sporttevékenység színvonalát valamint külső kapcsolatainkat értékelték.

Kollégistáink mindig nagy szerepet vállaltak környezetük szépítésében, elhelyezési körülményeik javításában. Szakmájukból adódóan saját készítésű tárgyakkal, kézimunkákkal színesítették, díszítették hálótermeiket, a folyosók és az ebédlő falait. A létszám növekedésével, az iskola profiljának változásával, bővülésével kollégiumunk kicsinek bizonyult. Az 1990-91-es tanévben a szakközépiskolai és telefonhálózat szerelő tanulók kollégistái a nőtlen tiszti szállóban nyertek elhelyezést. Az 1991-92-es tanévben a teljes kollégiumi létszám ide költözött. Itt tanulóink körülményei javultak. 3-4 ágyas szobákban laktak, amit a későbbiek során 2 személyessé alakítottunk, mindenkinek saját asztala, éjjeliszekrénye, asztali lámpája, polca, széke, emeletes ágy helyett heverője lett. Szobája mindenkinek zárható volt. Lehetővé vált, hogy a jó tanulók saját szobájukban készüljenek fel önálló időbeosztással. Étkezésüket a GYÉK biztosította.

Az 1992-93-as tanévben a tetőtér beépítését kezdtük el, ami leány csoportjaink Berzsenyi kollégiumba való költöztetését eredményezte. Sajnos a tetőtér beépítésétől várt lehetőségeket anyagi okok miatt nem tudtuk megvalósítani. A körülmények javításáért az iskola nagyon sokat tett. Az elöregedett csőrendszer és nyílászárók részleges cseréjére szükség volt. A kollégiumban főzőalkalmatosságot biztosítottunk tanulóinknak, számítástechnikai termet, stúdiót, orvosi rendelőt alakítottunk ki. Könyvtárhelyiséget és kondi termet hoztunk létre. Az anyagi fedezet egy részét pályázatokon nyertük. A számítástechnika teremben lévő berendezések színvonala az iskolai gépekével azonos volt, hogy a szakközépiskolai tanulóknak órára való felkészülését minél jobban segítse. Az iskola bevételeinek növelése érdekében a szobákkal szálláslehetőséget biztosítottunk vendégeknek. Képekkel, új függönyökkel, terítők, falvédők beszerzésével és készítésével tettük otthonosabbá a szobákat és színvonalasabbá a vendéglátást. Terveket készítettünk a nyári üzemelésre, előjegyzéseket vettünk fel szobafoglalásra.

Ám 2004 tavaszán kaptuk a hírt, hogy a kollégium, ami iskolánk 65 tanulójának adott lakhelyet, megszűnt az iskola kollégiuma lenni. Ez a változás iskolánk igazgatójának megkérdezése és előzetes egyeztetése nélkül történt. Tanulóink a Berzsenyi Gimnázium Kollégiumába kerültek. Nevelőink munkaviszonya végkielégítéssel megszűnt. A kollégium épülete azóta is üresen áll.