Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Kompetenciaalapú oktatás


Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Marcali Város Önkormányzatának sikeres pályázata révén iskolánk nyert a TÁMOP-3.1.4./08/2. jelű, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázaton.

Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink olyan iskolában tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, és azonos esélyekkel indul minden diák.

E feltételek megteremtése - jól tudjuk - pénzbe kerül, s ennek finanszírozása ebből a pályázatból részben megvalósítható lesz.

Így lehetőségünk nyílik a kulcskompetencia területek kiemelt fejlesztésére, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára.

Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek a felnőtt élethez szükséges kompetenciákkal (olvasás-szövegértés, matematikai logika, szociális és életpálya-építési kompetenciák).

Ez a projekt tanulóinkat az életszerű helyzetek, problémák megoldására készíti fel, továbbá lehetővé teszi, hogy az országos kompetenciaméréseken a diákjaink eredményesen szerepeljenek.

Távlati célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás alkalmazásával olyan nyitott, az egész életen át tartó tanulás képességével rendelkező, változásra képes, kreatív felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század gyorsan változó munkakövetelményeihez.

Közvetett célunk, hogy megalapozzuk a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ennek érdekében felkészítjük iskolánkat és pedagógusainkat a hatékony, kompetencia alapú oktatásra, hogy biztosítani tudjuk tanulóink számára az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét

A projekt kedvezményezettje:
Marcali Város Önkormányzata
8700 Marcali, Rákóczi u. 13.

A közreműködő szervezet:
Marcali Szakképző Iskola
8700 Marcali, Hősök tere 3. A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján:
www.nfu.hu